Łączniki elektryczne

Łączniki elektryczne

Łącznik elektryczny https://sklep.elektrospark.pl/laczniki,7818.html to dowolne urządzenie używane do przerywania przepływu elektronów w obwodzie. Przełączniki są zasadniczo urządzeniami binarnymi: są albo normalnie włączone (“zamknięte”), albo normalnie wyłączone (“otwarte”). Najprostszym rodzajem przełącznika jest taki, w którym dwa przewody elektryczne stykają się ze sobą za pomocą mechanizmu uruchamiającego. Inne łączniki są bardziej złożone, zawierające układy elektroniczne, które mogą się włączać i wyłączać w zależności od odczuwania jakiegoś fizycznego bodźca (takiego jak światło lub pole magnetyczne). W każdym razie końcowym wyjściem każdego przełącznika będzie (co najmniej) para zacisków do podłączenia przewodów, które będą połączone za pomocą wewnętrznego mechanizmu stykowego przełącznika (“zamknięty”) lub nie połączone ze sobą (“otwarte”) .

Istnieje wiele typów łączników, oto przykłady:

  • Łącznik instalacyjny – służy  do załączania i wyłączania prądów roboczych w instalacjach NN, np. instalacji oświetlenia. Wyróżnić można: łącznik jednobiegunowy, świecznikowy, schodowy, krzyżowy, dzwonkowy, żaluzjowy.
  • Łącznik elektroniczny – załączanie lub wyłączanie prądu odbywa się za pomocą sterowania przewodnictwem półprzewodnika (np. stycznika elektronicznego)
  • Łącznik na podczerwień – to łączniki zdalnie sterowane pilotem.
  • Łącznik przyciskowy – przełączniki przyciskowe to dwupozycyjne urządzenia uruchamiane przyciskiem, który jest naciskany i zwalniany. Większość przełączników przyciskowych ma wewnętrzny mechanizm sprężynowy, który przywraca przycisk do poprzedniego położenia. Niektóre przyciski przełączają się naprzemiennie za każdym naciśnięciem przycisku. Pozostałe przełączniki przyciskowe pozostają w pozycji “wciśnięty”, dopóki przycisk nie zostanie wyciągnięty. Ten ostatni typ przełączników przyciskowych ma zazwyczaj przycisk w kształcie grzyba.
  • Łącznik wyboru – są uruchamiane za pomocą pokrętła lub dźwigni, aby wybrać jedną z dwóch lub więcej pozycji. Podobnie jak przełącznik dwustabilny, przełączniki wyboru mogą spoczywać w dowolnej pozycji lub zawierać mechanizmy sprężynowe do chwilowego zadziałania.
  • Łącznik zbliżeniowy – wyczuwają zbliżanie się części metalowej maszyny przez pole magnetyczne lub elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości. Proste przełączniki zbliżeniowe używają magnesu trwałego do uruchamiania mechanizmu przełączającego się za każdym razem, gdy część maszyny zbliży się.

Łączniki elektryczne to obecnie nie tylko urządzenia techniczne, ale również część wystroju wnętrza. Dzięki szerokiej gamie kształtów i kolorów, łącznik może być dobrany do danego pomieszczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *