Jak inwestować w ETF?

Jak inwestować w ETF?

Fundusze ETF są zarówno niedrogim jak i stosunkowo prostym sposobem, aby móc uzyskać dostęp do niektórych akcji, obligacji, surowców i innych aktyw finansowych.  Z pewnością osoby szukające sposobu na inwestowanie swojego kapitału powinny poznać fundusze typu ETF i wykorzystać je podczas dywersyfikacji portfela inwestycyjne.

Czym są fundusze ETF?

Fundusz ETF jest to notowany na giełdzie fundusz inwestycyjny, który doskonale naśladuje wyniki osiągane przez dany indeks giełdowy (indeks akcji, indeks obligacji. Może on odnosić się także do innego aktywa czy całej grupy danych aktywów. W rzeczywistości fundusze ETF charakteryzują się zarządzeniem pasywnym. Ich zadaniem nie jest uzyskanie wyniku powyżej danego rynku, ale uzyskanie bardzo zbliżonego wyniku. Są dedykowane zarówno dla amatorów i profesjonalistów. Za pomocą funduszy ETF możliwe jest zrealizowanie wielu strategii inwestycyjnych.

Podczas inwestowania w fundusze ETF, kapitał trafia do jednostek zajmujących się zarządzaniem funduszem. Inwestor uzyskuje dzięki temu jednostki uczestnictwa, które ze względu na notowanie na giełdzie papierów wartościowych poddawane są codziennej wycenie. Równolegle jednostki uczestnictwa mogą być przedmiotem transakcji kupna-sprzedaży, tj. akcje. Płynność rynku ETF utrzymywana jest przez animatorów rynku odpowiedzialnych za składanie zarówno ofert kupna jak i samej sprzedaży. 

Wycena ETF opiera się na utrzymaniu indeksu czy też innego instrumentu, na który zapewniona jest ekspozycja. W konsekwencji kurs rynkowy funduszu, który naśladuje np. indeks WIG posiada ten sam kierunek i zbliżoną siłę kursu. 

Dlaczego warto inwestować w ETF?

ETF generują niskie koszty w odniesieniu do tradycyjnych funduszy inwestycyjnych. Samo zarządzanie funduszami jest o wiele tańsze ze względu na brak konieczności przeprowadzania analiz rynkowych. ETF stwarzają możliwość inwestowania w koniunkturę, która odbywa się na określonym rynku czy sektorze. Dostęp do ekspozycji na dany indeks sprawia, że nie trzeba się dodatkowo zastanawiać, dla których akcji jest obecnie korzystny okres. Równolegle inwestor nie musi przeprowadzać selekcji spółek. 

Jak inwestować w ETF?

Na polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych udostępnionych jest raptem kilka ETF. Są to przede wszystkim ETF wzorowane w oparciu o polskie indeksy akcyjne i określone wskaźniki zagranicznej. Jednak w skali światowej dostępnych jest prawie 10 000 funduszy pasywnych. Osoby zainteresowane inwestowaniem w te ETF muszą wyłącznie założyć rachunek maklerski, który umożliwia dostęp do rynków zagranicznych. 

Posiadacze konta inwestycyjnego mogą składać oferty zakupu i sprzedaży określonych jednostek ETF, które oferowane są przez wybrany dom maklerski. Obsługa tych zleceń jest bliźniaczo podobna do inwestowania w akcje giełdowe. 

Fundusze pobierają od inwestorów stałą opłatę za zarządzenie. Nierzadko jest ona zawarta w wycenie jednostek. Równolegle domy maklerskie także pobierają prowizję za zakup i sprzedaż ETF. 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *